ד"ר שרון סנדרוביץ'

שרון
שעת קבלה בתיאום מראש
שרון סנדרוביץ' (דוקטורט מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי) עוסקת בספרות, בהגות, ובהיסטוריה של סין הטרום-מודרנית, בדגש על התקופה הקיסרית המוקדמת. מחקרה נוגע בשיח הפוליטי בתקופת ההאן, בנקודות ההצטלבות של סוגות שונות (כגון שירה, היסטוריוגרפיה, ורטוריקה), וכן בייצוג תפיסות של רגש בהקשרים הללו.