סגל מנהלי

anon

גב' טל דרניצקי

רכזת מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה ותכנית המרחב האסיאתי
מרכז פריברג: חדר 6328 טלפון: 5881371 eacenter@mail.huji.ac.il / המרחב האסיאני: חדר 5329 טלפון: 5883516 Asiansphere@gmail.com