החוג בקהילה

החוג בקהילה

 

החוג שמח להציג את פרוייקט התיכונים לחשיפת תלמידי תיכון לתרבויות ושפות אסיאתיות שונות לפי כל מדור: