ליצירת קשר:

ראש החוג: פרופ' יגאל ברונר
yigal.bronner@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: כנרת לוי
kinneretl@savion.huji.ac.il 
חדר 4501