פרויקט התיכונים - קוריאה

פרויקט התיכונים של מדור קוריאה החל את פעילותו בשנת 2016 והוא מאפשר לסטודנטים של החוג ללימודי אסיה במדור קוריאה לחשוף את תלמידי בתי ספר העירוניים (ולא רק) להיסטוריה, התרבות וההווה של קוריאה.

 

שנת 2018

פרויקט התיכונים מדור קוריאה - 2018 - תמונה 1

פרויקט התיכונים מדור קוריאה - 2018 - תמונה 2

פרויקט התיכונים מדור קוריאה - 2018 - תמונה 3

פרויקט התיכונים מדור קוריאה - 2018 - תמונה 4