מסלול מחקרי

קבלה למסלול המחקרי:

קבלה על סמך תואר הבוגר: סיום לימודי תואר בוגר בציון סופי 90 לפחות בחוג בו ממשיכים ובציון הסופי לתואר

קבלה על סמך לימודי ההשלמה: ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה וציון בקורסי ההשלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה

משך לימודי המוסמך:

לימודי המוסמך יכולים להמשך שנתיים בלבד

תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני 4 שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

פטורים וזיכויים:

1. תלמיד לתואר מוסמך במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר עבור לימודים אלה:

הפקולטה רשאית להעניק זיכויים בגין לימודים קודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית, ניתן להכיר עד 18 נ"ז בלבד.

2. תלמיד לתואר מוסמך שסיים תואר מוסמך במוסד להשכלה גבוהה ולומד אצלנו תואר מוסמך נוסף:

הפקולטה רשאית להעניק זיכויים אקדמיים בשני מקרים:

א. פטור מקורס- (בין חובה ובין רשות) בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור.

ב. פטור על סמך תואר מוסמך קודם בעל זיקה לתחום הלימודים בתואר הנוכחי בשני הסעיפים הנ"ל ניתן להכיר עד 9 נ"ז בלבד.

היקף הלימודים: 36 נ"ז

*תלמיד שסיים חובת שפת מחקר ברמת מתקדמים בתואר בוגר ואינו נדרש לשפת מחקר נוספת ישלים 8 נ"ז קורסי בחירה/ קורסי עזר בהתאם להחלטת המנחה.

מבנה תואר מוסמך במסלול המחקרי ללא בחינת גמר

  • 36 נ"ז לפי הפירוט הבא: 26 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 8 נ"ז שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר (מיומנויות): שפת מחקר ברמת מתקדמים בהיקף 8 נ"ז יחושבו במניין 36 נקודות הזכות לסיום התואר או 8 נ"ז
  • קורסי עזר באישור המנחה 2 נ"ז חובת בחירה ב- Digital Humaanities (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים)
  • תלמיד שחויב בקורסי עזר, קורס חובת בחירה ב- Digital Humaanities בהיקף 2 נ"ז יכלל ב- 8 נ"ז קורסי עזר (מיומנויות)

• שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר בהיקף 8 נ"ז: נכללים במניין נקודות הזכות

• קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז • קורסי בוגר מתקדמים: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים- המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים

ב',ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'

תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.

50% קורסים

קורסים בהיקף 36 נ"ז

• כתיבת העבודה הסמינריונית אינה מזכה בנ"ז, קורס הסמינר מזכה בנ"ז.

• העבודה תכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד

15% עבודה סמינריונית

כתיבת התזה אינה מזכה בנ"ז

35% עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

 

מבנה תואר מוסמך במסלול המחקרי עם בחינת גמר

  • 36 נ"ז לפי הפירוט הבא: 24 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 8 נ"ז שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר (מיומנויות): שפת מחקר ברמת מתקדמים בהיקף 8 נ"ז יחושבו במניין 36 נקודות הזכות לסיום התואר או 8 נ"ז
  • קורסי עזר באישור המנחה. 2 נ"ז חובת בחירה ב- Digital Humaanities (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים)
  • תלמיד שחויב בקורסי עזר, קורס חובת בחירה ב- Digital Humaanities בהיקף 2 נ"ז יכלל ב- 8 נ"ז קורסי עזר (מיומנויות)
  • 2 נ"ז בחינת גמר page3image50064064

*שפת מחקר ברמת מתקדמים/ קורסי עזר בהיקף 8 נ"ז: נכללים במניין נקודות הזכות

• קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז • קורסי בוגר מתקדמים: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים- המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב',ג'

בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'

תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.

35% קורסים

קורסים בהיקף 34 נ"ז

• כתיבת העבודה הסמינריונית אינה מזכה בנ"ז, קורס הסמינר מזכה בנ"ז.

• העבודה תכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד

15% עבודה סמינריונית

בחינת הגמר מזכה ב-2 נ"ז מתוך 36 הנ"זים של הקורסים לתואר, הבחינה תשוקלל במשקלים בלבד ותופיע בגיליון הציונים "השלם"

אין דרישה פקולטתית לבחינת גמר, אך כל חוג רשאי לדרוש בחינה

15% בחינת גמר

כתיבת התזה אינה מזכה בנ"ז

35% עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

 

התלמידים יתמחו באותו תחום גאוגרפי (סין, יפן או הודו-אינדונזיה) שבו בחרו בלימודי הב"א. במסגרת לימודי המ"א ישתתפו תלמידי המוסמך במסלול המחקרי בסמינריונים מחקריים, בקורסי קריאה מודרכת וכן בקורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם המדריך האישי במדור.

במדור סין, הלימודים לתואר מוסמך במסלול המחקרי יתקיימו ככלל בשפה האנגלית. עם זאת, במידה והמורה וכל המשתתפים בקורס לתואר מוסמך במדור סין יהיו דוברי עברית, הקורס יתקיים בשפה העברית. בקורס מוסמך אשר יתנהל בשפה האנגלית, ניתן יהיה להגיש את המטלות הכתובות בעברית, וזאת בהסכמה ובאישור של מורה הקורס.

מועמדים לתואר מוסמך לא-מחקרי במדור סין שסיימו תואר ראשון בחוגים או במדורים אחרים יחויבו לעמוד בדרישות קבלה כמפורט בקישור.

מועמדים לתואר מוסמך לא-מחקרי במדור יפן או הודו ואינדונזיה שסיימו תואר ראשון במדורים או חוגים אחרים יחויבו בלימודי השלמה שיכללו את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל לימודי השפה.

תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את שליטתם בשפת התמחותם. במידה ולא יעמדו בבחינה, יצטרכו לחזור ללמוד קורס/י שפה ברמה הנדרשת.

שפה זרה שנייה

במסלול המחקרי, יש ללמוד שפה זרה מודרנית שנייה (מלבד שפת ההתמחות) ברמת מתקדמים, דהיינו ברמה של שנתיים לפחות. בחירת השפה הזרה כרוכה באישור בכתב מאת המדריך האישי (או מאת יועץ המוסמך של החוג). ככלל, החוג ממליץ על שפה אסיאנית שנייה (קרי סינית או קוריאנית לתלמידי מדור יפן, יפנית או קוריאנית לתלמידי מדור סין; הינדי לתלמידי מדור הודו-אינדונזיה שלומדים סנסקריט כשפה זרה ראשונה). בנוסף, ניתן ללמוד שפה אירופית בה מתקיים מחקר אינטנסיבי בתחום לימודי אסיה (צרפתית, גרמנית ובתחומים אחדים - גם רוסית, הולנדית, ספרדית או איטלקית). בנסיבות מסוימות תאושר לתלמידים שפה אחרת (ערבית, פרסית, תורכית).

תלמידי מדור סין במסלול המחקרי שהתמחותם היא בסין העכשווית (1978-ימינו) רשאים לקבל פטור מלימודי שפה מחקרית נוספת, וללמוד במקומה קורסים במיומנויות מחקריות הרלוונטיים לתחום מחקרם (ממדעי החברה, משפטים או מנהל עסקים), בהתאם לייעוץ של המנחה. לימוד הקורסים החלופיים יהיה בהיקף של 8-4 נ"ז, בנוסף למכסת ה-28 נ"ז  הנדרשת, והציון בקורסים אלה אינו משתקלל בציון הסופי של לימודי המוסמך.