תכנית המצוינות לתואר בוגר במדור סין

תכנית המצוינות תש"פ-תשפ"א 2020-2021

תכנית המצוינות במדור סין בחוג ללימודי אסיה, המוצעת החל משנת תשע"ז, מאפשרת לתלמידי/ות המדור המצטיינים/ות להעמיק את לימודיהם האקדמיים בתחומי השפה, ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, החברה והתרבות של סין המודרנית והמסורתית. התכנית פותחת דלת לחשיבה מתקדמת בלימודי סין באמצעות קורס ייעודי בהנחיית מורי ומורות המדור ומציעה אפשרות להעמקת הידע של השפה הסינית על-ידי השתתפות בקורס-קיץ אינטנסיבי בסין. בנוסף, התכנית מאפשרת לתלמידים המעוניינים בכך להאיץ את הלימודים לתואר מוסמך בתחום סין. תלמידי התכנית נבחרים על סמך הצטיינות בלימודים ומתחילים את הלימודים בתכנית לאחר שהשלימו לא פחות משלושה סמסטרים של לימודים בחוג. אחד מן המורים הקבועים במדור סין ילווה באופן אישי את תלמידי התכנית.

תנאי הקבלה לתכנית:

1.  ממוצע ציונים של 90 לפחות בלימודי השנה הראשונה ומעבר בהצלחה של כל קורסי החובה של שנה א' בחוג הינם תנאי סף לקבלה לתכנית. בנסיבות מיוחדות (למשל שפת אם שאינה עברית), תישקל מועמדותם של תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85.

2 .ציון עובר לפחות בבחינת HSK רמה 2 ,HSKK רמת מתחילים.

3 .בתכנית ייקלטו תלמידים שסיימו לפחות שלושה סמסטרים מלאים לתואר בוגר, ורשומים למדור סין בחוג ללימודי אסיה (גם כאלה הלומדים בתכנית המשולבת עם מנהל עסקים ו/או בהדגש עם יחב"ל)

4. .ראיון: המועמדים יוזמנו לראיון אישי עם סגל המדור

תלמידים/ות המעוניינים/ות להצטרף לתכנית המצוינות נדרשים למלא טופס "בקשת קבלה -תכנית המצוינות של מדור סין" (ראו בתחתית העמוד). את הטופס יש להגיש למזכירות החוג

בליווי המסמכים הנדרשים עד לתאריך 03.03.2020. שימו-לב גם לדרישות המיוחדות לגבי תלמידים המעוניינים להשתתף בקורס הקיץ בסין במסגרת התכנית.

מרכיבי התכנית ודרישותיה:

השתתפות חובה בקורס הייעודי: "מגמות בחקר סין" (46124 (בשנה ג' לתואר (2 נ"ז, שו"ס, סמסטר ב' של שנה"ל תשפ"א). הקורס יועבר ע"י מרצי החוג ומרצים אורחים, ובמסגרתו ייחשפו תלמידי התכנית למחקרים עדכניים בתחום לימודי סין.

• זכאות להשתתף בקורס-הקיץ לסינית באוניברסיטת ג'ילין, סין (אוגוסט 2020 .(תכנית המצוינות תישא בהוצאות הלימודים של תלמידי התכנית וכן תציע מימון חלקי של הוצאות הטיסה. תלמידים/ות שכבר השתתפו בקורס בעבר יוכלו לחזור ולהשתתף בו במסגרת תכנית המצוינות (הקורס יותאם לרמתם העדכנית בסינית).

למען הסר ספק: ההשתתפות בקורס הקיץ בסין הינה זכות ולא חובה עבור תלמידי התכנית. קורס- הקיץ אינו מקנה נ"ז. תלמידי התכנית אשר יצאו לקורס-הקיץ בסין לא יוכלו להשתתף במועדי ב' של בחינות קיץ תש"ף. לפיכך, על תלמידי התכנית היוצאים לקורס הקיץ לוודא שסיימו את חובות הבחינות במועד א'.

שימו-לב: קורס הקיץ באוניברסיטת ג'ילין מאורגן ע"י מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית ובאחריותו. תלמידים/ות המגישים/ות מועמדות לתכנית המצוינות ומעוניינים/ות להשתתף גם בקורס-הקיץ נדרשים/ות להודיע מראש על הכוונה להשתתף בקורס בטופס הגשת המועמדות לתכנית המצוינות, וכן ע"י מייל נפרד אל: מזכירות מכון קונפוציוס (confucius@mail.huji.ac.il)

 תכנית המצוינות מאפשרת לתלמידים/ות להשתתף בשנה השלישית ללימודים גם בקורסים מתקדמים לתואר שני, בכפוף להסכמת מורה השיעור. תלמידים שיבחרו בקורסים הללו מעבר למכסת לימודי הבוגר הרגילה יוכלו לצבור נקודות זיכוי מקורסים אלה ללימודי המוסמך. דרישות הקבלה ללימודי המוסמך במדור סין חלות גם על תלמידי תכנית המצוינות, ומתייחסות לנתוני הקבלה של השנה בה סיימו את לימודי הבוגר.

לפרטים נוספים אודות התכנית, ניתן לפנות ליועץ התכנית, פרופ' גידי שלח, בכתובת הדואר האלקטרוני:   Gideon.Shelach@mail.huji.ac.il