חדשות אחרונות

צרו קשר

טלפון: 02-5883648
פקס: 02-5880326
דוא"ל: 
eastasia@savion.huji.ac.il

שעות קבלה: 
ימי ראשון: 11:00-14:00
ימי שני עד חמישי: 10:00-13:00

חדר: 4501
מזכירת החוג: גב' כנרת לוי

אירועים עתידיים

תכנית המצוינות לתואר בוגר במדור סין

 

תכנית המצוינות תשע"ח-תשע"ט (2017-2018)

תכנית המצוינות במדור סין בחוג ללימודי אסיה מאפשרת לתלמידי/ות המדור המצטיינים/ות להעמיק את לימודיהם/ן האקדמיים בתחומי השפה, ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, החברה והתרבות של סין המודרנית והמסורתית. התכנית פותחת דלת לחשיבה מתקדמת בלימודי סין ולהעמקת הידע של השפה הסינית, באמצעות שילוב בין קורסים ייעודיים לתלמידיה וקורסים מתקדמים של החוג. כמו כן, מאפשרת התכנית לתלמידים/ות המעוניינים/ות בכך להאיץ  את לימודיהם/ן לתואר מוסמך בתחום סין. תלמידי/ות התכנית נבחרים/ות על סמך הצטיינות בלימודים ומתחילים/ות את לימודיהם/ן לאחר שהשלימו לא פחות משלושה סמסטרים של לימודים בחוג. אחד ממורי המדור ילווה באופן אישי את תלמידי התכנית.

תנאי הקבלה לתכנית

  • ממוצע ציונים של 90 לפחות בלימודי השנה הראשונה בחוג. בנסיבות מיוחדות (למשל שפת אם שאינה עברית) תישקל מועמדות של תלמידים/ות בעלי/ות ממוצע 85.
  • בתכנית ייקלטו תלמידים/ות שסיימו לפחות שלושה סמסטרים מלאים לתואר בוגר, ורשומים/ות למדור סין בחוג ללימודי אסיה (גם כאלה הלומדים/ות בתכנית המשולבת עם מנהל עסקים ו/או עם יחב"ל).
  • ראיון אישי: המועמדים/ות יוזמנו לראיון עם סגל התכנית שיתקיים לאחר חופשת הפסח.

תכנית המצוינות כוללת השתתפות ב-2 קורסים ייעודיים:

- קורס קיץ בן 4 שבועות לפחות בשפה הסינית באוניברסיטה בסין (במהלך חופשת הקיץ של שנה ב' לתואר)*: התכנית תישא בהוצאות הלימודים של תלמידי התכנית, ותציע מימון חלקי של הוצאות הטיסה.

  *שימו-לב:

-תלמידי/ות התכנית אשר יצאו לקורס-הקיץ בסין לא יוכלו להשתתף במועדי ב' של בחינות קיץ תשע"ח. לפיכך, על תלמידי/ות התכנית לוודא שסיימו את חובות הבחינות במועד א'.

   -תנאי מקדים להשתתפות בקורס-הקיץ בסין בשנה"ל תשע"ח הינו מעבר בחינות HSK (מבחני הרמה הרשמיים של סין לשפה הסינית) ברמה 2 לפחות. מבחני ה-HSK ייערכו באוניברסיטה העברית בתאריך 11.2.2018. ההרשמה והתשלום למבחנים תתאפשר עד תאריך 14.1.18. לפרטים נוספים יש לפנות ל"מכון קונפוציוס" באוניברסיטה העברית בכתובת הדואר האלקטרוני: confucius@mail.huji.ac.il.

- קורס "מגמות בחקר סין" (שנה ג', סמסטר א', 2 נ"ז, במתכונת סמינר): הקורס יועבר ע"י מרצי/ות החוג ומרצים/ות אורחים/ות, ובמסגרתו ייחשפו תלמידי/ות התכנית למחקרים עדכניים בתחום לימודי סין המסורתית והמודרנית

בנוסף לקורסים הייעודיים, תכנית המצוינות מאפשרת לתלמידיה להשתתף בשנה השלישית ללימודיהם בקורסים מתקדמים לתואר שני, בכפוף להסכמת מורה השיעור. תלמידים/ות שיבחרו בקורסים הללו מעבר למכסת לימודי הבוגר הרגילה יוכלו לצבור נקודות זיכוי מקורסים אלה ללימודי המוסמך. דרישות הקבלה ללימודי המוסמך במדור סין חלות גם על תלמידי/ות תכנית המצוינות, ומתייחסות לנתוני הקבלה של השנה בה.

תלמידים/ות המעוניינים/ות להגיש מועמדות לתכנית לשנה"ל תשע"ח מתבקשים/ות למלא "טופס בקשת קבלה - תכנית המצוינות של מדור סין" הנמצא בתחתית העמוד ולהעבירו למזכירות החוג בליווי המסמכים הנדרשים עד לתאריך 21.3.2018

לפרטים נוספים אודות התכנית, ניתן לפנות ליועצת התכנית, ד"ר אורנה נפתלי, בכתובת הדואר האלקטרוני: orna.naftali@mail.huji.ac.il