פרופ' (אמריטוס) מירון מדזיני

MM
מראשוני החוקרים של יפן המודרנית בישראל
מרצה אורח