ד"ר דרור קוכן

דרור
רכז התכנית המשותפת של לימודי אסיה עם מנהל-עסקים
רכז הדגש אסיה בזירה הבינ"ל
שעות קבלה: יום ב', בתיאום מראש

עמית הוראה בחוג ללימודי אסיה ובחוג לגאוגרפיה ורכז התוכנית המשותפת לחוג ללימודי אסיה ובית הספר למנהל עסקים. המחקר של דרור עוסק בתהליכים פוליטיים, כלכליים וחברתיים בסין העכשווית ומתמקד בהגירה פנימית מן הכפר לעיר, שינויים עירוניים ותכנון עירוני, ובהשתנותם של מרחבים ציבוריים עירוניים בסין העכשווית. פרסומיו האחרונים כוללים:

Kochan D. (2018) "The Prospects and Challenges of Socially Engaged Urban Planning and Architecture in Contemporary China", Journal of Planning Education and Researchhttps://doi.org/10.1177/0739456X18796635

Kochan D. (2016) “Home is where I lay down my hat? The Complexities and Functions of Home for Rural-to-Urban Migrants in Contemporary China”, Geoforum 71(1):21-32

Kochan, D. (2016) “(Re)placing Migrants’ Mobility: A Multi-method Approach to Integrating Space and Mobility in the Study of Migration”, Migration Studies. 4 (2): 215-237.

Kochan, D. (2015) “Placing the Urban Village: A Spatial Perspective on the Development Process of Urban Villages in Contemporary China”, International Journal of Urban and Regional Research, 39(5): 927–947