ד"ר תמר גרוסוולד עוזרי

tami
מדור סין
tamar.groswald@mail.huji.ac.il
שעת קבלה בתיאום מראש

משפטנית של סין המודרנית הבוחנת את הקשרים שבין פוליטיקה לבין מערכות החוק והמשפט בסין העכשווית והשפעתם על צמיחת המשק הסיני. 

מחקריה בוחנים את ההיבטים הפוליטים והמשפטיים המתווים תהליכי פיתוח כלכלי בסין מ-1978 ועד ימינו, ואת השפעותיהם על החברה הסינית. תחומי התמחותה כוללים: התפתחות מערכת החוק והמשפט בסין העכשווית, משפט מסחרי (בפרט בתחומי התאגידים, שוק ההון, השקעות זרות), כלכלה פוליטית, עלייתה הכלכלית של סין בזירה הבינלאומית.

לד"ר גרוסוולד עוזרי תארים במשפטים ובלימודי מזרח אסיה מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת מישיגן, ארה"ב. באוניברסיטת מישיגן, היתה ד"ר גרוסוולד עוזרי מלגאית גרוטיוס בפקולטה למשפטים ועמיתה במכון ליברת'ל-רוגל ללימודי סין. היא הצטרפה לסגל האוניברסיטה העברית, לאחר תקופת פוסט דוקטורט בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד שם היתה עמיתת מחקר והוראה.

מחקריה האינטרדיסיפלינאריים עושים שימוש במתודולוגיות מחקר מתחומי המשפט והכלכלה הפוליטית על מנת לבחון שאלות כגון, מהי כלכלת שוק סוציאליסטית? במה מתבטא קפיטליזם מדיני בסין? כיצד משתלבת מערכת החוק והמשפט בתהליכי הצמיחה הכלכלית בסין? באילו אמצעים מניעה המדינה תהליכים כלכליים, ומהי מידת מעורבותם של גופי הממשל בקבלת החלטות עסקיות בתאגיד? מה מקומה של המפלגה הקומוניסטית הסינית בהקשרים מאקרו ומיקרו כלכליים?

כעת עוסקת ד"ר גרוסוולד עוזרי בכתיבת תוצאות מחקר המנתח את ההיבטים המשפטיים והפוליטיים שהתוו את הקמתן של חברות ציבוריות בסין ואת צמיחת שוק ההון הסיני. פרוייקטים נוספים שלה עוסקים בתמורות במעמדה של סין בזירה הכלכלית-גלובאלית תוך בחינת ביטויין של תמורות אלה בגישתה של סין כלפי המשפט הבינלאומי הכלכלי-מסחרי.

בחוג ללימודי אסיה מלמדת ד"ר גרוסוולד עוזרי את קורס המבוא "סין העכשווית" וכן קורסים וסמינרים המוצעים במסגרת התוכנית המשולבת עם מנהל עסקים ו\או תוכנית ההדגש עם יחב"ל, כגון: "ממשל בסין העכשווית: בין משפט לפוליטיקה"; "מדינה ופיתוח כלכלי בסין העכשווית"; "סין בע"מ" (השתלבותה של סין בכלכלה העולמית); "חוקה וזכויות אדם בסין המודרנית; "תאגידים והשקעות זרות בסין"

SSRN