ד"ר (אמריטה) ליהי יריב לאור

ליהי יריב לאור
ראש מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית
שעת קבלה: ימי ראשון 11:00-12:00 חדר 6406
5883726

עיסוקי המחקרי מתרכז בשני תחומים עיקריים: הטיפולוגיה של הלשון הסינית המודרנית ותרגומי התנ"ך לסינית.

מראשית דרכי שילבתי בלימודיי את תחומי הסינולוגיה והבלשנות, בחוגים ללימודי מזרח אסיה ולבלשנות (הודו-אירופית) באוניברסיטה העברית, שבה סיימתי את התואר הראשון והשני. במהלך הלימודים השתלמתי בפריז ((INALCO,  באוניברסיטה של קליפורניה, ברקלי בארה"ב במחלקות לשפות המזרח ולבלשנות, ובטייוואן. את עבודת הדוקטור בתחום הבלשנות הסינית (בהדרכתו של פרופ' קלוד הג'ג') עשיתי באוניברסיטה של פריז 3 (סורבון, 1991).

במהלך לימודיי לתואר השני התחלתי ללמד את השפה הסינית בחוג ללימודי מזרח אסיה, ובהמשך - קורסים העוסקים בבלשנות הסינית ובסוגיות של חברה ותרבות בסין.

עיסוקי המחקרי מתרכז בשני תחומים עיקריים: הטיפולוגיה של הלשון הסינית המודרנית ותרגומי התנ"ך לסינית.

בין השנים 2000-2003 , 2011-2014 כיהנתי כראש החוג ללימודי מזרח אסיה, ובין השנים 2007-2003 כיהנתי כיו"ר ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח.

בין תפקידיי שמחוץ לאוניברסיטה: יו"ר אקדמי של ועדת המקצוע – סינית (הממונה על בחינות הבגרות בסינית) במשרד החינוך, וכן יו"ר אקדמי של ועדת ההיגוי לקידום קשרי ישראל עם סין והודו מטעם המועצה להשכלה גבוהה.