מר זאי-ואן רוסמן-קים

anon
מורה לשפה הקוריאנית
שעת קבלה: בתיאום מראש במייל חדר 5310
5881624