ד"ר אורנה נפתלי

ON
מרצה בכירה, מדור סין
שעות קבלה: שבתון בתשפ"א. להתייעצות ניתן ליצור קשר במייל חדר 6338
02-5883577

עוסקת באנתרופולוגיה של סין המודרנית והעכשווית, בדגש על חינוך, משפחה וגידול ילדים; תרבות ילדים ונוער; מגדר ומיניות; מדע, מודרניות ותפיסת הסובייקט בסין; זהות לאומית וזהות מעמדית, ויחסי מדינה וחברה בסין.

תחומי-מחקר: אנתרופולוגיה של סין המודרנית והעכשווית, בדגש על חינוך, משפחה וגידול ילדים; תרבות ילדים ונוער; מגדר ומיניות; מדע, מודרניות ותפיסת הסובייקט בסין; זהות לאומית וזהות מעמדית בסין; יחסי מדינה וחברה; המעמד הבינוני החדש וערים גלובאליות בסין

בוגרת החוג ללימודי מזרח-אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים; בעלת תואר שני במחקר התרבות מטעם אוניברסיטת תל-אביב, ותואר שני ושלישי באנתרופולוגיה מטעם אוניברסיטת קליפורניה, סנטה-ברברה (UCSB). מחקריי עוסקים במגוון של נושאים הנוגעים לילדות ונוער, משפחה וחינוך בסין, ובכלל זה: הגלובליזציה של החינוך הסיני; מושג הפרטיות בקרב משפחות המעמד הבינוני בסין העירונית העכשווית; העלייה בחשיבות השיח הפסיכולוגי בשדה החינוך וגידול הילדים בסין העכשווית; דימויים של צבא ומלחמה במוצרי תרבות לילדים ולנוער שמפיק הצבא הסיני בשנות ה-2000; ותמות של ילדות, מגדר ואלימות בכתבי-עת לילדים מתקופת "מהפכת התרבות" (1966-76). בנוסף, עסקתי בהרחבה בנושא השיח החדש אודות זכויות הילד בסין העכשווית, נושא שעומד במרכז ספרי הראשון: Children, Rights, and Modernity in China: Raising Self-Governing Citizens (Palgrave Macmillan, 2014)

ספרי האחרון Children in China (2016, Polity Press) :, סוקר את התמורות העיקריות שהתחוללו בחייהם של ילדים ובתפיסת הילדות בסין מאז תחילת יישום הרפורמות הכלכליות ב-1978. הספר בוחן היבטים כגון חינוך במשפחה ובבית-הספר, הרגלי צריכה, תהליכי גיבוש זהויות, ויחסים חברתיים ומשפחתיים של ילדים ובני-נוער בסין העכשווית, ומנתח את הגורמים וההשלכות של מגמות כגון: הצמיחה של תפיסות ופרקטיקות חדשות בתחום החינוך, הטיפול וההגנה על ילדים בסין כתוצאה מתהליכי גלובליזציה, שינויים בטכניקות המשילות של המפלגה הקומוניסטית הסינית וההתגבשות של מעמד-ביניים עירוני חדש; העצמת הילד במשפחה ומחוצה לה בעקבות יישום מדיניות הילודה; והעלייה של הילד כצרכן עצמאי בכלכלת השוק החדשה של סין. לצד זאת, הספר דן גם בהשפעות התמורות המבניות בכלכלת סין, השינויים במדיניות החינוך הממשלתית וגלי ההגירה הכפרית המסיבית לערים על חינוכם ורווחתם של ילדים בעיר ובכפר ועל מצב הריבוד החברתי-כלכלי בסין של היום.

כיום אני עוסקת במספר פרויקטים של מחקר עכשווי והיסטורי, ובכלל זה:

 1. ניתוח של דימויי צבא ומלחמה בספרי לימוד ובמוצרי תרבות לילדים ונוער בסין העממית מאז 1949 ועד ימינו
 2. מחקר-שדה אתנוגרפי בנושא: "חינוך וזהות לאומית בסין העכשווית: ההשפעה של ביה"ס ושל 'המסע לחינוך פטריוטי' על צעירים סינים בעלי רקע חברתי-כלכלי שונה". הפרויקט ממומן ע"י מענקים מטעם הקרן הלאומית למדע [ISF]  ומכון טרומן ונערך בשיתוף עם ד"ר יאנג ג'ון-חונג (Yang Junhong), מ-Shanghai University of Political Science and Law. מטרתו לבחון את הקשר שבין חינוך בית-ספרי, ההתגבשות של מעמדות חברתיים חדשים בסין הפוסט-סוציאליסטית לבין תמורות בתפיסות של לאום, לאומיות וה'אחר הזר' בקרב צעירים בני-האן בשנחאי וב-Henan
 3.  פרויקט-מחקר השוואתי אודות מאפייני המעמד הבינוני בערים גלובאליות במזרח אסיה ובסין בפרט 

פרסומים נבחרים:

 1. 2016. Children in China (China Today Series). Cambridge, UK: Polity Press
 2. 2014. Children, Rights, and Modernity in China: Raising Self-Governing Citizens (Studies in Childhood and Youth). Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan2014. “Chinese Childhood in Conflict: Children, Gender, and Violence in China of the ‘Cultural Revolution’ Period (1966-76)”. Oriens Extremus 53: 85-110
 3. 2014. “The Work of Rights Lawyers in the PRC: Hopeless Endeavor or Important Contribution to the Construction of a Chinese Civil Society?” Ma’asei-Mishpat 6: 97-104 [Invited article, in Hebrew]
 4. 2014. “Marketing War and the Military to Children and Youth in China: Little Red Soldiers in the Digital Age.” China Information: A Journal on Contemporary China Studies 28 (1) (March): 3-25
 5. 2010. “Recovering Childhood: Play, Pedagogy, and the Rise of Psychological Knowledge in Contemporary Urban China.” Modern China 36(6): 589-616
 6. 2010. “Caged Golden Canaries: Childhood, Privacy, and Subjectivity in Contemporary Urban China.” Childhood: A Journal of Global Child Research 17 (3): 297-311
 7. 2009. “Empowering the Child: Children’s Rights, Citizenship, and the State in Contemporary China.” The China Journal 61 (Jan. 2009): 79-104
 8. 2008. “Treating Students as Subjects: Globalization, Childhood, and Education in Contemporary China,” pp. 251-74 in The Production of Educational Knowledge in the Global Era, Julia Resnik, ed. Rotterdam: Sense Publishers

 

הוראה:

בחוג ללימודי אסיה אני מלמדת קורסים שונים על החברה הסינית בעידן המודרני והעכשווי, ובכלל זה: קורס המבוא "סין העכשווית", וכן סמינרים לתואר ראשון אודות "מגדר ומיניות בסין"; "לאום ולאומיות בסין המודרנית"; "חינוך ופוליטיקה בסין העממית"; ו"המשפחה בסין המודרנית"; וקורסים לתואר שני אודות "יחסי מדינה וחברה בסין העממית"; "הבניית המודרניות בסין העכשווית: היבטים אנתרופולוגיים"; "שיטות מחקר של החברה והפוליטיקה בסין המודרנית"; ו"ערים גלובאליות ומעמד בינוני במרחב המזרח אסיאתי" (קורס משותף עם ד"ר ניסים אוטמזגין).

בנוסף, אני מנחה תלמידים לתואר שני ושלישי ומשמשת גם כאחראית מטעם החוג על "פרויקט התיכונים של מדור סין": פרויקט קהילתי שמטרתו לחשוף תלמידי תיכון בישראל לנושאים שונים בהיסטוריה, גיאוגרפיה, שפה, תרבות וחברה של סין באמצעות הרצאות וסדנאות חווייתיות המועברות בהתנדבות ע"י תלמידי החוג.