צבא ומלחמה בחינוך הסיני העכשווי

מחקר במימון Spencer Foundation

מחקריה של ד"ר אורנה נפתלי עוסקים בנושאים של חינוך ילדים ונוער ומדינת-הלאום בסין העכשווית. הפרויקט הנוכחי שלה, "צבא ומלחמה בסין העכשווית: ההשפעות של ביה"ס ושל המסע 'לחינוך פטריוטי' על העמדות של תלמידי תיכון סינים", מבקש לבחון כיצד בתי"ס בסין מציגים את מושג המלחמה לתלמידים, וכיצד בני-נוער סינים מרקע עירוני וכפרי מגיבים למסרים שהם מקבלים בביה"ס בנושא זה.

המחקר, הנתמך ע"י מענק מטעם קרן ספנסר (Spencer Foundation), כולל ניתוח של ספרי לימוד וראיונות עם תלמידי תיכון בעיר שנחאי ובפרובינציית חה-נאן (Henan) בסין. תוצאותיו יסייעו בהבנה של היעדים הפוליטיים של החינוך בסין העכשווית ויספקו מידע אמפירי אודות אופני היישום של המסע להעמקת 'החינוך הפטריוטי' של ממשלת סין והשלכותיו על העמדות של צעירים ממוצא האני (Han) ביחס לצבא ומלחמה.

https://scholars.huji.ac.il/ornanaftali/home

  • chengdu-store_front-photo_by_orna_naftali.jpg
  • child-back-nanjing_massacre_museum-aug_2015-photo_by_orna_naftali.jpg