ספרות פשע בקוריאה הקולוניאלית

Masqueradeמחקרה הנוכחי של ד"ר ג'ויון רי נוגע לספרות בלשית/פשע שנכתבה בתקופת קוריאה הקולוניאלית. בהתמקדות ביחסי המדע והמוסר, פשע ועיור, מיליטריזם יפני וגרסאות מגוונות של ההשקפה הפאן-אסייתית, ד"ר רי בוחנת נושאים הקשורים עמוקות ליצירת שיח מעמדי, וכן שיח גזעי ומגדרי בקוריאה הקולוניאלית. הדגש העיקרי בעבודה זו הוא הצגת החוויות רגשיות והפיזיות של העם הקוראני תחת שליטת יפן הקולוניאליסטית, כפי שמתבטאות בספרות בלשית/פשע. המחקר מבקש להבין את ההשלכות הפוליטיות, חברתיות וכלכליות של פעילות קרימינלית כמי שמיוצגת בסוגה זו.

  • Masquerade