מלגות לקורס קיץ בשנגחאי‎

מלגות לקורס קיץ ללימודי סינית בשנגחאי באוניברסיטת

 (East China University of Science and Technology (ECUST

לפרטים נוספים ראו :

http://ies.ecust.edu.cn/_t88/2017/0306/c2413a61424/page.htm

על המעוניינים להירשם במזכירות החוג עד ה-23 למאי 2017

שימו לב, תאריכי הקורס שונו והוא יתקיים בין 23/7-6/8