דת ופילוסופיה בודהיסטית

ד"ר אביתר שולמן חוקר ומלמד דת ופילוסופיה בודהיסטית. מחקריו פונים בשני כיוונים עיקריים: הראשון הוא עיסוק בפילוסופיה בודהיסטית, עם דגש מיוחד על הקשר בין פילוסופיה למדיטציה. לבודהיזם אתגרים מרתקים שהוא מציב בפני סוגיות מפתח בפילוסופיה המערבית, כאשר המגמה של ההגות הבודהיסטית היא לקראת הפנמה של התוכן הרעיוני בתהליכים מדיטטיבים עמוקים. שם היישום המלא של הפילוסופיה יהיה שווה ערך להארה. הכיוון השני בהוראה ובמחקר שלו עוסק בשאלות עקרוניות לגבי הבנת הדת הבודהיסטית, כגון לגבי אופיים ואופן חיבורם של כתבי הקודש הבודהיסטיים ושאלות לגבי טבעו הייחודי של הבודהה כפי שהוא מובן באסיה.

בודהה אינו כשאר האדם והוא זוכה לפולחן דתי נרחב, המניח אותו כישות ייחודית בקוסמוס. ככזה, דבריו שהשתמרו בטקסטים קדושים מעצם הווייתם. ועדיין, הבודהיזם מצטיין בגמישות ייחודית באופן בו הוא מבין את הטסקט הבודהיסטי הקדוש, ואף אומר ש"כל שנאמר היטב הוא דבר הבודהה."

פרוייקט המחקר הנוכחי של דר' שולמן מבקש להבין את התהליכים הדינאמיים שבבסיס יצירת כתבי הקודש הבודהיסטים. מדובר בספרות אוראלית שהשתמרה בעל-פה באמצעות פורמולות ייחודיות, שייתכן וחלקן נוסחו אף על-ידי הבודהה עצמו. הפרוייקט חושף את המבנים שמאחורי יצירת גוף דרשות הבודהה, כולל הבחנה באלמנטים הספרותיים והאומנותיים שבבסיס הקורפוס, ועיסוק בשאלות בדבר היחס שבין טקסט לפרקטיקה מדיטטיבית.