Tibetan Prime Minister in the Yuan Dynasty

תאריך: 
ד', 25/04/2018 - 16:30

מיקום: 
חדר 5318, הפקולטה למדעי הרוח

 

הנכם מוזמנים להרצאתו של חאי-מינג מאו בנושא Tibetan Prime Minister in the Yuan Dynasty: A Case of Ethnic Integration in Medieval China
במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג ללימודי אסיה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, ה-25/04/2018, החל מהשעה 16:30 בחדר 5318.

נשמח לראותכם!

פוסטר להרצאה של חאי-מינג מאו

מרצה: 
Haiming Mao