Predicting Rain in Han China

תאריך: 
ד', 11/04/2018 - 16:30

מיקום: 
חדר 5318, הפקולטה למדעי הרוח

הנכם מוזמנים להרצאתה של רבקה רובינסון בנושא Predicting Rain in Han China במסגרת הסמינר המחלקתי של החוג ללימודי אסיה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, ה-11/04/2018, החל מהשעה 16:30 בחדר 5318.

נשמח לראותכם!

הזמנה להרצאה

מרצה: 
Rebecca Robinson