פורום קוריאה מזמין

תאריך: 
ד', 15/11/2017 - 12:15 עד 14:00

מיקום: 
חדר 1711

KOREA

 

ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית

מרצה: 
Dr. Soyoung Kwon