פורום קוריאה מזמין

תאריך: 
ד', 15/11/2017 - 14:15 עד 16:00

מיקום: 
חדר 2718

KOREA

ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית

מרצה: 
Dr. Soyoung Kwon