פורום כלכלות מזרח אסיה: Israel-China Cooperation: Development, Current Status and Challenges