"עיר הנחושת" מאלף לילה ולילה: גירסה טמילית ופירוש כמעט פילוסופי