סרט במסגרת פורום אסיה בזירה הבינלאומית

תאריך: 
א', 07/01/2018 - 18:10 עד 20:00

מיקום: 
מרכז מדיה, כיתה 29

הסרט ילווה בהרצאה מקדמת של פרופ' ניסים אוטמזגין

 

לפרטים נוספים ראו קובץ מצורף

brother.pdf732 KB