מפגש ייעוץ לתלמידי שנים ב-ג בנושא הרשמה לקורסים ובניית תכנית הלימודים לאורך התואר