מפגש היכרות עם התכנית המשותפת במנהל עסקים ולימודי אסיה