קול קורא למלגות לתארים שני ושלישי בלימודי בודהיזם

המדור ללימודי הודו ואינדונזיה, החוג ללימודי אסיה והחוג למדע הדתות באוניברסיטה עברית שמחים להודיע על חלוקת מלגות בלימודי בודהיזם (Buddhist Studies) לתואר שני באוניברסיטה. כל תלמיד/ה העורך/ת מחקר בנושא הקשור באופן אמיץ בבודהיזם מכל סוג שהוא רשאי/ת לפנות. יחולקו בין שתיים לשלוש מלגות בסכום של עד שלושת אלפים ₪ לחודש לכל מלגה. המלגות יוענקו לשנה או לשנתיים בהתאם לשלב המחקרי של המועמד/ת ויחולקו על-סמך מצוינות אקדמית ויצירתיות מחקרית.

מועד ההגשה עד יום רביעי, 31.10.2018.

יש להגיש (1) קורות חיים (2) גיליון ציונים (3) תוכנית מחקר באורך של כעמוד (4) מכתב המלצה אחד. להגשה ולפרטים אנא פנו ל – Buddhiststudies@mail.huji.ac.il.

בנוסף, מוצעת מלגה אחת לשלוש שנים לדוקטורט במסגרת מענק GIF  של דר' אביתר שולמן. המענק בנושא "התשתית המוסרית למדיטציה בודהיסטית", והוא עוסק ביחס בין אתיקה למדיטציה בבודהיזם הן באופן היסטורי והן בהקשרים קליניים עדכניים. ידיעת שפה/ות בודהיסטית/יות, עם עדיפות לסנסקריט ולפאלי, הינה תנאי הכרחי לקבלת המלגה. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל – Eviatar.shulman@mail.huji.ac.il.

מלגות בודהיזם

a-s1410.pdf160 KB