פעילויות במדורים

העמוד נותן ביטוי לעושר הפעילויות האקדמיות והתרבותיות המתקיימות במסגרת המדורים בחוג: כנסים, ימי עיון, סדנאות, אירועים תרבותיים ויוזמות של תלמידים ומורים