מלגת מחקר 2020 של משרד החינוך היפני MEXT

שלום רב,

שגרירות יפן בישראל התחילה תהליך מציאת מועמדים לתוכנית מלגת מחקר 2020 של משרד החינוך היפני MEXT.

MEXT RESEARCH STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM FOR 2020))

המודעה באתר השגרירות:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/000471892.pdf

התוכנית מציעה לסטודנטים בעלי תואר ראשון ומעלה להיות "סטודנט למחקר" באוניברסיטה ביפן למשך שנתיים או שנה וחצי, עם כתיבת עבודת המחקר.

לתוכנית יש אפשרות להאריך את תקופת המלגה ולהמשיך במסלול לימודי תואר שני או שלישי.

התחום: פתוח לכל התחומים, כל עוד שאפשר ללמוד באוניברסיטה ביפן.

המועד האחרון להגשת הטפסים לשגרירות:7.6,2019(ו').

סטודנט/'ת המבקש/ת להגיש מועדמות לתוכנית זו ושרוצה לקבל מסמכים להגשה:

1. שיקראו את המודעה שלנו באתר וישלחו דוא"ל עם המידע האישי שלו/ה, כפי ששאלנו במודעה.

2. ייפנו לשגרירות רק דרך המייל ל:study@tl.mofa.go.jp

 

 The Embassy of Japan in Israel started searching candidates for Japanese Government "MEXT 2020 Research Student Scholarship Program".

(MEXT = Japanese Ministry of Education) 

Our announcement on the Embassy's website:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/000471892.pdf

The program offers to Israeli students (BA Graduates / MA students, etc.) to be a "research student" at a university in Japan for 2 years or 1.5 years, doing a research work.

There is a possibility to extend the scholarship period and continue also Master studies / Doctoral courses.

Field of Study: Open to all fields, as long as it can be studied at a university in Japan

Deadline for submitting applications to the Embassy: June 7, 2019 (Friday).

Student who wish to apply to this program:

1.    Read our announcement and send email with his/her personal info, as we asked on our announcement.

2.    Contact only via email to:study@tl.mofa.go.jp