מלגת לימודים בסין מטעם ממשלת סין

בכל שנה מוענקת מלגה אחת לפחות לסטודנט/ית בוגר/ת החוג במדור סין ללימודים במוסד אקדמי בסין למשך שנה. להגשת מועמדות יש להירשם במזכירות החוג ללימודי אסיה וליצור קשר עם נספח החינוך בשגרירות סין.

מלגות ממשלת סין לשנת הלימודים 2017/2018:

מצורף קול קורא המתייחס למלגות שגרירות סין ומלגות מטעם משרד החוץ.

להלן מספר הנחיות מטעם החוג טרם פנייתכם למשרד הבינלאומי:

 

מלגות משרד החוץ

זכאים להגיש מועמדות  למלגות משרד החוץ רק תלמידים שכבר יש להם תואר ראשון.

הגשת המועמדות למלגות משרד החוץ נעשית לגמרי באופן עצמאי מול הגורם המטפל במשרד החוץ.

 

מלגות שגרירות סין

זכאים להגיש מועמדות למלגות שגרירות סין תלמידי תואר בוגר שנה ג ומעלה שזוהי שנתם האחרונה לתואר ראשון ותלמידי תואר שני.

כל מועמד שמעוניין במלגה זו יפנה קודם כל למזכירות החוג ויגיש את מועמדותו עד ה-9 בפברואר.

ועדת המלגות של החוג תתכנס ותדון בכל תיקי המועמדים לאחר ה-9 בפברואר ותגיש את המלצותיה בפני המשרד הבינלאומי.

רק המועמדים שיומלצו על ידי החוג יוכלו להגיש את כל המסמכים הנדרשים בהתאם  להנחיות של המשרד הבינלאומי

 

הנחיות המשרד הבינלאומי:

סטודנטים יקרים,

מצורף בזאת קול קורא למלגות מטעם ממשלת סין עבור לימודים בסין לתקופה של שנה. המלגה רלוונטית לתלמידי כל החוגים ולתארים ראשון, שני ושלישי בכל התחומים. ידע בשפה הסינית אינו הכרחי.

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לקבלת מלגה מתבקשים להעביר לכתובת shachar.kessler@mail.huji.ac.il את המידע הבא באנגלית:

1. פרטים אישיים

2. תדפיס ציונים

3. הצעת מחקר או תוכנית לימודים (200 מילים לפחות לסטודנטים לתואר בוגר, 500 מילים לתארים שני ושלישי)
4. 2 מכתבי המלצה

5. תעודת HSK (אם יש)


בשלב זה אין צורך למלא application form או להגיש מסמכים נוספים המצוינים בקול הקורא.

התאריך האחרון להגשת המועמדות הוא 23/2/2017.


בברכה ובהצלחה,
המשרד הבינלאומי