מלגות מטעם קרן גוטווירט (ע"ש צ'ארלס וכסלר ואידה וכסלר) לתלמידי מוסמך מצטיינים במדור סין

קרן גוטווירט מעניקה שני סוגי מלגות:
 
 א. מלגת לימודי מוסמך מצטיין במגמת סין
מלגה זו מיועדת בעיקר לתלמידי מוסמך מתקדמים. עדיפות ניתנת לתלמידים במסלול המחקרי אשר הגישו את הצעת המחקר למדריך שלהם וההצעה אושרה. המלגה, על סך 30 אלף ₪ לשנה, תינתן לתלמיד/ה בשנה שבה הוא/היא שוהה באוניברסיטה העברית לצרכי המחקר שלו/שלה. גם תלמידים שאינם במסלול מחקרי יכולים להגיש את מועמדותם. המועמדים יגישו למזכירות החוג ללימודי אסיה את המסמכים הבאים (כולם באנגלית למעט גיליון הציונים):
גיליון ציונים
מכתב (לא יותר מעמוד אחד) המפרט את תוכניותיו המחקריות של המועמד.
תמצית הצעת המחקר (לתלמידים במסלול המחקרי)
2 מכתבי המלצה: האחד ממורה לשפה הסינית; השני מן המנחה לעבודת המחקר (או במקרה של התלמידים במסלול הלא מחקרי – מכתב מהמרצה שהגשתם לו עבודה סמינריונית).
 
ב. מלגת הצטיינות לתלמידים מתקדמים בתחום סין 
המלגה, על סך 6000-5000 ש"ח, תינתן ל-6-5 תלמידי מוסמך מצטיינים בכל המסלולים. גם תלמידי בוגר מצטיינים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר יכולים להגיש מועמדותם למלגה זו. המועמדים יגישו  למזכירות החוג ללימודי אסיה את המסמכים הבאים (כולם באנגלית למעט גיליון הציונים):
גיליון ציונים
מכתב (לא יותר מעמוד אחד) המפרט את תוכניותיו המחקריות של המועמד.
2 מכתבי המלצה: האחד ממורה לשפה הסינית; השני ממרצה שהגשתם לו עבודה סמינריונית.