מלגה לקורס הקיץ האינטנסיווי לשפה הסינית בסין

קרן פולונסקי מעניקה מדי שנה מלגות לימודים לקורס קיץ לשפה הסינית המתקיים בסין (אוניברסיטת ג'ילין), ל-10 עד 12 בוגרי שנה ב' במדור סין. המעוניינים יגישו מועמדותם למזכירות החוג ללימודי אסיה עד תום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים. בחירת הזוכים במלגה לקורס הקיץ בסין נעשית במהלך חופשת הסמסטר. 

בימים אלה הוקם אתר (פורום) מיוחד לשימוש המשלחת הישראלית לאוניברסיטת ג'ילין בקיץ 2013 . הנכם  מוזמנים לבקר באתר:
 
חשוב לדעת כי קורס הקיץ פתוח גם בפני תלמידים שאינם זוכים במלגה. תלמידים ברמות שונות (ואף כאלה שלא התנסו כלל בלימוד סינית) מוזמנים להצטרף לקורס הקיץ בסין ויזכו ללימודים ברמה המתאימה להם (עפ"י מבחן התאמה שייערך בסין) ובתנאים כספיים נוחים.