הודעה על מלגות לתלמידים מתקדמים: תואר שני ושנה ג' לתואר בוגר

שלום רב,

זו השנה העשירית שקרן המלגות ע"ש אידה וצ'רלס ווכסלר תחלק מלגות לתלמידי החוג ללימודי אסיה:

1. מלגת לימודי מוסמך מצטיין במדור סין

Ida Wechsler and Charles Wechsler Chinese Studies Graduate Award for Excellence

מלגה זו מיועדת בעיקר לתלמידי מוסמך מתקדמים: עדיפות תינתן לתלמידים במסלול המחקרי אשר הגישו את הצעת המחקר למדריך שלהם וההצעה אושרה. מדובר במלגה אחת על סך 30 אלף ₪ לשנה, שתינתן לתלמיד/ה בשנה שבה הוא/היא שוהה באוניברסיטה העברית לצרכי המחקר שלו/שלה. גם תלמידים שאינם במסלול המחקרי מוזמנים להגיש את מועמדותם. לצרכי הגשת המועמדות יש להכין את המסמכים הבאים (כולם באנגלית למעט גיליון הציונים):

  • גיליון ציונים
  • מכתב (לא יותר מעמוד אחד) המפרט את תוכניותיו המחקריות של המועמד
  • תמצית הצעת המחקר (לתלמידים במסלול המחקרי)
  • מכתב המלצה מן המנחה לעבודת המחקר (או במקרה של תלמידים במסלול הלא מחקרי – מכתב ממרצה שבקורס שלו הגשתם עבודה סמינריונית)

2. מלגת הצטיינות לתלמידים מתקדמים בתחום סין

Ida Wechsler and Charles Wechsler Merit Scholarships in East Asian Studies

המלגה על סך 6000-5000 ₪ תינתן ל-6-5 תלמידי מוסמך מצטיינים במסלול המחקרי או במסלול הלא מחקרי. יש אפשרות להעניק מלגה זו גם לתלמידי בוגר מצטיינים בשנת לימודיהם האחרונה לתואר. על המגישים להכין את המסמכים הבאים (כולם באנגלית למעט גיליון הציונים):

  • גיליון ציונים
  • מכתב (לא יותר מעמוד אחד) המפרט את תוכניותיו המחקריות של המועמד (לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי).
  • מכתב המלצה ממרצה שהגשתם לו עבודה סמינריונית.

יש להגיש את כל הבקשות למזכירות החוג בדואר אלקטרוני לא יאוחר מיום א', ה-10 בפברואר  2019, בשעה 10:00

 

בהצלחה,

דר' אורנה נפתלי,
ראשת החוג ללימודי אסיה