חדשות אחרונות

סמינריים בינלאומיים בחוג ללימודי אסיה

אוקטובר 30, 2017

החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים שמח להציג בפניכם מבחר סמינרים אינטנסיביים לתלמידים מתקדמים (פתוח לתלמידים מצטיינים שנה ג' ומעלה). הסמינרים יתקיימו בשפה האנגלית, בהנחיית מרצים מובילים בתחומים, ויינתן בהם דגש על עבודה והנחייה בקבוצות קטנות. הקורסים מיועדים לתלמידי האוניברסיה העברית, אך תינתן אפשרות לעד שני תלמידים מאוניברסיטאות אחרות להשתתף בכל סמינר.

לרשימת הסמינרים המוצעים ראו קובץ מצורף

חדשות נוספות

אירועים עתידיים

בוגרים

A letter to the department's alumni:

Dear Alumni of the East Asian studies department in the Hebrew University of Jerusalem,

You are hereby invited to join the new East Asian studies department's website. We in the department – that currently includes China, Japan, Korea, India and Tibet – wish to create a unified community of the people that studied in the Hebrew University and that have been involved in the field of East Asia. In recent years our department has shown tremendous rise and is carrying out a wide variety of activities – from conferences, lectures, and various performances, to touring seminars in Mongolia and Xinjiang.

It is important for us to involve you – the department's alumni – in the department’s activities, and to receive information from you about your current and past activities and events. We believe that strengthening the connections between each and every one of you, and the faculty and students of the department, can provide a platform for social and professional meetings, as well as a forum for publishing job offers  and other opportunities.

Please write to eacenter@mscc.huji.ac.il, and let us open the forum for the graduates of the East Asian studies department in the Hebrew University of Jerusalem!  We welcome you to contribute to our "Alumni's experiences"  (http://asia.huji.ac.il/list/1307); send us the address of your website so that we can add it to your name in our alumni lists; and notify us on East-Asian related events and opportunities.   

Sincerely,

Dr. Lihi Yariv-Laor, Headr of the Asian studies department

Prof. Michal Biran, Director of the Louis Frieberg Center for East Asian Studies