גב' מינג'ונג קו

anon
מורה לשפה הקוריאנית
שעת קבלה בתיאום מראש

מ.א. בלשנות באוניברסיטה העברית

תחומי עניין : מגע בין לשונות, דיאלקטולוגיה, קוריאנית, מונגולית, מנצ'ורית, טיבטית ותורכי