ד"ר ליאור רוזנברג

ליאור רוזנברג
מדור סין
בתיאום מראש
אני סוציולוג פוליטי ועוסק בסין העכשווית. תחומי המחקר העיקריים שלי כוללים: מנהל ציבורי בסין בדגש על תהליכי יישום מדיניות  והתנהלות השלטון המקומי, עיור, אי שוויון, החברה הכפרית, ותפיסות של כפריות. אני מלמד על חברה, כלכלה ופוליטיקה בסין תחת שלטון המק״ס.