גב' חנה (חן) פלוטקין

עוזרת הוראה
מדור יפן
hana.plotkin@mail.huji.ac.il