לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

תחרות עבודות סמינריוניות מצטיינות בלימודי אסיה

1 מרץ, 2021

אנו שמחים להודיע על

פרסים לעבודות סמינריוניות מצטיינות בלימודי אסיה

 

במטרה לעודד כתיבה של עבודות איכותיות בתחום לימודי אסיה, אנו מודיעים בזאת על פתיחת התחרות של עבודה סמינריונית מצטיינת בתחום לימודי אסיה. העבודות שתיבחרנה תזכינה בפרס כספי של 1000 עד 2000 ₪. העבודות הזוכות תתפרסמנה (במלואן או תוך קיצורים מסוימים) באופן מקוון (באתר של מרכז פריברג ו/או באתרים אחרים, למשל של החוג ללימודי אסיה ושל מכון קונפוציוס). יישקל פרסום העבודות בפורומים אחרים (כמו העיתון "היה היה"), זאת בהתאם לטיב העבודה והנושא שלה.

מי רשאי להגיש

כל תלמיד/ה של האוניברסיטה העברית שהעבודה הסמינריונית שלו/ה עוסקת בתחום של אסיה (מזרח, דרום, מרכז ודרום-מזרח אסיה), בין אם ארץ אחת (אינדונזיה, הודו, יפן, מונגוליה, סין, קוריאה) ובין אם במבט אזורי או על-אזורי, כולל עבודות השוואתיות שיש בהן ממד אסייתי משמעותי. לשיפוט תתקבלנה עבודות סמינריונית לתארים בוגר ומוסמך (מלבד העבודה המסכמת בלימודי מוסמך מחקרי) שהוגשו בשנים תש"ף ותשפ"א, ומלבד שהמגיש/ה רשום/ה כתלמיד/ת האוניברסיטה העברית בשנת תשפ"א (תלמיד/ה שסיים לימודים בשנת תש"ף יכול/ה להשתתף בתחרות ולקבל פרסום, אך לא פרס כספי). התנאי המוקדם להגשה – קבלת ציון 95 לפחות.

תלמיד/ה שקיבל/ה ציון בין 92 ל-94 וחש/ה ראוי/ה לפרס יכול/ה להגיש את מועמדותו/ה.

מועד הגשה האחרון: 22 באוקטובר 2021

פרטי הגשה

יש להגיש עבודה בליווי תקציר של עד 250 מילים. בעצם הגשת העבודה התלמיד/ה מביע את הסכמתה/ו לפרסום תקציר העבודה בחוברת התקצירים ולפרסום העבודה כולה (במידה שתזכה בפרס) באתר ובמתכונת שוועדת השיפוט של החוג תמצא לנכון. זאת למעט העבודות שמיועדות לפרסום בבמה אחרת; במקרה הזה נפרסם את התקציר בלבד.

חלוקת הפרס תיעשה באירוע של החוג או של המדור הרלוונטי. ייתכן שהזוכה תידרש/יידרש להציג את העבודה בקצרה באירוע של החוג או של אחד המדורים.

את העבודה והתקציר יש להגיש בטופס - https://forms.gle/2VDufeMGeozYg2VP9

בהצלחה,

צוות מורות ומורי החוג

סמינרים מצטיינים

ראה גם: מלגות