פורום כלכלות מזרח אסיה: מבוא לכלכלת הודו העכשווית ולעשיית עסקים בה ואיתה