סמינר מחלקתי: ד"ר יגיל הנקין

תאריך: 
ד', 17/01/2018 - 16:30 עד 18:00

מיקום: 
חדר 5318

גנרל קשיש ונזירות מזמרות: המערכה על בורמה, 1942

ההרצאה תתקיים בחדר 5318 שבפקולטת רוח.

לפרטים נוספים ראו קובץ מצורף

מרצה: 
ד"ר יגיל הנקין