נשים בצמרת - מבט אל העתיד התעסוקתי בקשרי ישראל-אסיה