סמינר מצטיינים מדור יפן כולל נסיעה ליפן בחופשת הקיץ

הסמינר, בהנחייתו של ד"ר ניסים אוטמזגין, יתקיים אחת לשבועיים במהלך סמסטר ב' (תשע"ה).

במסגרתו נדון באופן מעמיק בהיבטים שונים של ההיסטוריה, התרבות, החברה והדת של יפן. הסמינר יורכב מקריאה אינטנסיבית של מחקרים מכוננים בתחום, דיונים, והרצאות אורח, וימשך בנסיעה מחקרית ליפן לתקופה של כשבועיים במהלך חופשת הקיץ. למשתתפים יוענקו מלגות נסיעה.

ביפן נבקר באתרים הרלוונטיים ללימוד התחומים הבאים: היסטוריה וזיכרון היסטורי, שינטו ובודהיזם, חברה עכשווית ותרבות פופולארית ונשלב ביקורים באוניברסיטאות ומפגשים עם סטודנטים וחוקרים מקומיים. אל הסמינר ביפן יתלוו תלמידי החוג בעבר שלומדים באוניברסיטאות ביפן.

מספר התלמידים: 10, סוג הקורס: שוס, 2 נזים

להורדת פוסטר הסמינר נא לחצו כאן

הסמינר פתוח לתלמידי מוסמך ותלמידי שנה ג' מצטיינים במדור יפן (6-7 תלמידים)

השתתפות אוטומטית למקבלי מלגות הנסיעה ליפן לשנת תשע"ו (בלום-שילוני, בית שלום, אטווה, סוקה)

הסמינר אינו פתוח לתלמידי החוג שכבר מממשו מלגות נסיעה/לימודים ליפן

הקבלה היא על סמך הצטיינות בלימודים, בחינת ה- JLPT, ותרומה לחיי החוג

עדיפות תינתן לתלמידים שלא שהו תקופות ארוכות ביפן/ביקרו בה לאחרונה

יציאה ליפן בשבוע השני של אוגוסט 2015

לאלה שיבחרו, ניתן יהיה להישאר ביפן גם אחרי הסמינר (באופן עצמאי)

 

מועמדים/ות יגישו בכתב למזכירות החוג

1. נימוק להגשת מועמדות להשתתפות בסמינר ותכנית לאחר השלמת הלימודים (2 עמודים).

2. גיליון ציונים

3. קורות חיים (עמוד אחד) כולל  ציון/האם השתתף בבחינת ה- JLPT

    4. מכתב המלצה אחד ממורה לשפה היפנית

 

    מועמדים יירשמו במזכירות החוג ללימודי אסיה עד ה-26 בפברואר