תכנית המצוינות לתואר בוגר במדור סין

תכנית המצוינות במדור סין בחוג ללימודי אסיה, המוצעת משנת תשע"ז, מאפשרת לתלמידי המדור המצטיינים להעמיק את לימודיהם האקדמיים בתחומי השפה, ההיסטוריה, ההגות, הפוליטיקה, החברה והתרבות של סין המודרנית והמסורתית. התכנית פותחת דלת לחשיבה מתקדמת בלימודי סין ולהעמקת הידע של השפה הסינית, באמצעות שילוב בין קורסים ייעודיים לתלמידיהּ וקורסים מתקדמים של החוג. כמו כן, מאפשרת התכנית לתלמידים המעוניינים בכך להאיץ  את לימודיהם לתואר מוסמך בתחום סין. תלמידי התכנית נבחרים על סמך הצטיינותם בלימודים ומתחילים את לימודיהם לאחר שהשלימו לא פחות משלושה סמסטרים של לימודים בחוג. אחד מהמורים הקבועים במדור סין ילווה באופן אישי את תלמידי התוכנית.

תנאי הקבלה לתכנית:

  1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בלימודי השנה הראשונה בחוג הוא תנאי סף לקבלה לתכנית. בנסיבות מיוחדות (למשל שפת אם שאינה עברית) תישקל מועמדותם של תלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85
  2. בתכנית ייקלטו תלמידים שסיימו לפחות שלושה סמסטרים מלאים לתואר בוגר, ורשומים למדור סין בחוג ללימודי אסיה (גם כאלה הלומדים בתכנית המשולבת עם מנהל עסקים ו/או עם יחב"ל).
  3. ראיון: המועמדים יוזמנו לראיון עם סגל התכנית.

תלמידים המעוניינים להצטרף לתכנית המצוינות נדרשים להגיש טופס בקשה למזכירות המחלקה ללימודי אסיה.

חובות הלימוד של תכנית המצוינות כוללות השתתפות ב-2 קורסים ייעודיים:

- קורס קיץ בן 4 שבועות לפחות בשפה הסינית באוניברסיטה בסין (במהלך חופשת הקיץ של שנה ב' לתואר): התכנית תישא בהוצאות הלימודים של תלמידי התכנית, ותציע מימון חלקי של הוצאות הטיסה. תלמידים שיעמדו בהצלחה בבחינות בתום הקורס הנ"ל יקבלו זיכוי של 2 נ"ז מתוך קורסי הבחירה בתכנית הלימודים של החוג.

- קורס ייחודי: "מגמות בחקר סין" (שנה ג', סמסטר א', 2 נ"ז, במתכונת סמינר): הקורס  יועבר ע"י מרצי החוג ומרצים אורחים, ובמסגרתו ייחשפו תלמידי התכנית למחקרים עדכניים בתחום לימודי סין

תכנית המצוינות מאפשרת לתלמידיה להשתתף בשנה השלישית ללימודיהם בקורסים מתקדמים לתואר שני, בכפוף להסכמת מורה השיעור. תלמיד/ה שיבחר/תבחר בקורסים הללו מעבר למכסת לימודי הבוגר הרגילה יוכל/תוכל לצבור נקודות זיכוי מקורסים אלה ללימודי המוסמך. דרישות הקבלה ללימודי המוסמך במדור סין חלות גם על תלמידי תכנית המצוינות, ומתייחסות לנתוני הקבלה של השנה בה סיימו את לימודי הבוגר.

תלמידים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית לשנה"ל תשע"ז מתבקשים למלא "טופס בקשת קבלה - תכנית המצוינות של מדור סין" הנמצא בתחתית העמוד ולהעבירו למזכירות החוג בליווי המסמכים הנדרשים עד לתאריך ה-27.2.2016.

*לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליועצת התכנית, ד"ר אורנה נפתלי, בכתובת המייל: orna.naftali@mail.huji.ac.il