קורסים וסילבוסים

על התלמידים לקחת קורס במיומניות קריאה וכתיבה בעברית לפי רמתם.