חדשות אחרונות

זכייתו של פרופ' דוד שולמן במענק ERC

פברואר 28, 2018

החוג ללימודי אסיה מברך את פרופ' דוד שולמן ממדור הודו ואינדונזיה על זכייתו במענק המחקר היוקרתי ERC על הפרוייקט "The New Ecology of Expressive Modes in Early Modern South India"!

פרופ' שולמן הינו החוקר השני בחוג ללימודי אסיה אשר מקבל את מענק ה-ERC היוקרתי, אחרי פרופ' מיכל בירן.

להלן תיאור קצר של תוכנו של הפרוייקט -

תמונות ממופע Arirang II

פברואר 14, 2018

מצורפות תמונות ממופע Arirang II אשר התקיים ב-05/02/2018 בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית! מוזמנים להתרשם מהאירוע.

חדשות נוספות

צרו קשר

טלפון: 02-5883648

פקס: 02-5880326

דוא"ל: eastasia@savion.huji.ac.il

שעות קבלה: 
ימי ראשון: 11:00-14:00
ימי שני עד חמישי: 10:00-13:00

חדר: 4501
מזכירת החוג: גב' כנרת לוי

אירועים עתידיים

מסלול לא מחקרי

התלמידים יתמחו באותו תחום גאוגרפי (סין או יפן) שבו בחרו בלימודי הב"א. תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים יחויבו בלימודי השלמה שיכללו את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל לימודי השפה. במסגרת לימודי המ"א ישתתפו תלמידי שני המדורים בסמינריונים מחקריים, בקריאה מודרכת וכן בקורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם המדריך האישי במדור (אפשר גם מן המדור השני ).

במדור סין יינתנו מדי שנה מספר סמינריונים אינטגרטיביים העוסקים בסוגיות מרכזיות של ההיסטוריה, הפוליטיקה והחברה הסינית; תלמידי המדור במסלול העיוני חייבים בהגשת עבודה סמינריונית אחת לפחותבסמינריון אינטגרטיבי.

תלמידים יוכלו לקחת שיעור של הדרכה אישית אצל אחד המורים, בנושא שייקבע בהסכמת המורה, כתחליף לאחד משיעורי הבחירה. 

תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את שליטתם בשפת התמחותם (סינית או יפנית); במידה ולא יעמדו בבחינה,יצטרכו לחזור ללמוד קורס סינית/יפנית שנה ג'. 

הלימודים במסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול הלא-מחקרי יהיה 40 נ"ז (לא כולל משימות בכתב). לימודי הבחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג יהיו בתיאום עם היועץ למוסמך של המדור.

  1. משקל הציונים בקורסים אלה יהיה 45% מהציון המשוקלל. העבודות בכתב אינן מזכות בנ"ז.
  2. על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות  - משקל ציוני שתי העבודות הסמינריוניות יהיה 40% מהציון המשוקלל.
  3. תלמידי מדור סין: חובה לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות באחד הסמינריונים האינטגרטיביים.
  4. ציון הבחינה המסכמת יהיה 15% מהציון המשוקלל.

הרכב התואר

  1. קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים שנה א' 4 נ"ז 
  2. קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים שנה ב' 4 נ"ז 
  3. 2 סמינריונים מחקריים 8-4  נ"ז
  4. קורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג ( בתיאום עם מדריך אישי) 26-22 נ"ז 
  5. חובת השתתפות בסמינריון המחלקתי בשנה א' או ב ' 2 נ"ז
 סה"כ 40 נ"ז + בחינה מסכמת.

תלמידים הרוצים להמשיך במסלול המחקרי, יוכלו לעשות זאת בסוף שנת הלימודים הראשונה, אם יעמדו בממוצע ציונים 85 ב 20 נ"ז לפחות, וסיימובהצלחה את לימודי השפה הזרה השנייה ברמת מתחילים לפחות.